A közbeszerzések világszerte továbbra is kiszolgáltatottak a korrupciós kockázatokkal szemben.
A minőségi adatelemzés lehetővé teszi, hogy ellenőrzés alá vonják ezeket.

KÖZESZKÖZÖK A KÖZBESZERZÉSEK ELEMZÉSÉHEZ
A minőségi adatelemzés segít:
a kockázatos vásárlások és a visszaélések egyes eseteinek időben történő felfedezésében
a szisztematikus fenyegetettségek megállapításában és a közbeszerzési rendszerek gyenge pontjainak megállapításában a szféra tökéletesítése érdekében.
Ezért nem véletlen, hogy a különböző országok társadalmi szervezetei fejlesztik egyedi analitikai eszközeiket a korrupciós kockázatok nyomon követése és ellenőrzése céljából. Az eszközökről, a legjobb gyakorlatokról és részletes utasításokról számolunk be Önöknek az elemzők használatához a nem kormányzati szervezetek közbeszerzése terén Ukrajnában, Lengyelországban, Magyarországon és Csehországban.
DOZORRO project Transparency International Ukraine, Ukrajna
DOZORRO
A legfontosabb előfeltétel, amely nélkül nehéz elképzelni a minőségi elemzést a közbeszerzési szférában – a nyilvános adatok megléte. Ukrajnában 2016-ban nyilvánossá váltak az információk a közbeszerzésekről, amikor beindították a Prozorro elektronikus beszerzési rendszerét. Kódja, API – mindenki számára elérhető. A Prozorro rendszert a Transparency International Ukraine bázisán dolgozták ki.
Analitikus eszközök
DOZORRO-bot
A közbeszerzések nyomon követésére az ezen a technológiára kevésbé jellemző, például messengerek is alkalmazhatók.

Az egyes tenderek hatékonyabb ellenőrzése, valamint a konkrét megrendelők és vásárlások figyelemmel való kísérése céljából, a TI Ukraine kidolgozta a DOZORRO-bot alkalmazását. Ez lehetővé teszi, hogy előfizessen egy meghatározott vevőre, megrendelőre vagy pályázatra, és a Prozorro pályázatainak módosításairól értesítést kapjon e-mailben és a Telegramon.


A nyilvánosság bevonása
a közbeszerzések ellenőrzésébe
A DOZORRO közössége
A DOZORRO csapata a közbeszerzések nyilvános felügyelete hatékonyságának emelése, illetve az átvilágítás fenntarthatóságának biztosítása érdekében kiépítette a helyi társadalmi szervezetek hálózatát. Az aktivisták ellenőrizték a közbeszerzéseket és amennyiben szabálysértéseket észleltek, a jogvédő és ellenőrző szervekhez fordultak.

2017. novembertől a csapat közel 41 ezer kockázatos pályázatot fedezett fel, az ellenőrző szerveknek és a vevőknek elküldött megközelítőleg 37 ezer beadványt, ezenkívül több mint 5800 pályázatot „javított ki". Ezek összértéke meghaladja a 273 millió dollárt.
A nyilvánosság és az újságírók bevonása
A DOZORRO csapat egy másik munkaterülete – a nagy nyilvánosság és az újságírók bevonása a közbeszerzések ellenőrzésébe és elemzésébe. Ehhez a nyilvános analitikai modul alapján kidolgozták az iskolai közbeszerzések online térképét és a közbeszerzési elemzési modult a COVID-19 elleni küzdelemhez. Az eszközök lehetővé tették a nyilvánosság és az újságírók számára, hogy többet tudjanak meg a közbeszerzésekről, és hogy saját mini kutatásokat végezzenek arról, hogy a hatalmi szervek mennyire hatékonyan használják fel a közpénzeket. A DOZORRO együttműködött az újságírókkal a régiókban, az utóbbiak rendszeresen készítettek anyagokat korrupcióról és a helyi közbeszerzések túlfizetéséről.
A DOZORRO deszant képezte az állampolgárok másik gyakorlati bevonását a közbeszerzések nyilvános ellenőrzésébe. Ez a csapat kiutazásait jelenti egyik másik ukrán városba, ahol informálják a lakosságot arról, hogyan tudják befolyásolni és ellenőrizni saját városukban a közbeszerzéseket. A kiutazások folyamán az aktivisták sok tréninget tartottak a beszállítóknak és az oknyomozó újságíróknak a közbeszerzések elemzésének módjáról az analitikai eszközök segítségével.
Maradtak még kérdések, vagy szeretnének többet megtudni a DOZORRO csapat munkájáról?
Esetleg szeretnének valami hasonlót csinálni a saját országukban és nem tudják, hogyan fogjanak hozzá?
Elérhetőségek:
Anasztaszia Ferenc
A DOZORRO projekt regionális koordinátorra
Nyilvános ellenőrzési rendszer kiépítése
ferents@ti-ukraine.org
Szerhij Pavljuk
A BI Prozorro projekt menedzsere
Elemző eszközök
pavliuk@ti-ukraine.org
Moje Panstwo Foundation projekt, Lengyelország, és K-Monitor, Magyarország
TENDERS.GURU
A projektről
A TENDERS.GURU project kezdeményezői 5 társadalmi szervezet négy országból: Moje Panstwo Foundation, Access Info Europe, Civio, K-Monitor, Funky Citizens.
Ők hozták létre a Tenders.Guru portált. Itt lehet elemezni a négy ország közbeszerzéseit, mi több, összehasonlítani őket. Mivel mindegyik ország rendelkezik a maga adatközlési formátumával, a Tenders.Guru a közbeszerzésekről szóló adatokat az egyes nemzeti portálokról szerzi be, majd egyesíti egy egységes adatbázisban.
A TENDERS.GURU lehetőségei
A Tenders.Guru portálon a felhasználók kiszűrhetik a közbeszerzéseket különböző paraméterek szerint, mint például a beszerzési folyamat időtartamát, a beszerzésben résztvevők számát, versenyképességét és a legnagyobb megrendelőket illetően. A funkcionalitás segít azonosítani a problémás pillanatokat a közbeszerzések szektorában és felismerni a korrupciós kockázatokat.
A korrupció veszélyét jelezheti az aukció rövid időtartama, csak egyetlen résztvevő jelenléte, a dokumentáció, ami egyértelműen rámutat a konkrét vállalkozóra, sok küszöb alatti vásárlás egy vevőtől, valamint az érdekkülönbözet.
A projekten belül a konzorcium tagjai adatbázist hoztak létre a kockázati mutatókról. Ez hasznos a hatalom, a közösség képviselői, az aktív állampolgárok és az újságírók részére. Ezenkívül megtanítják őket a közbeszerzések ellenőrzésére, azzzal a céllal, hogy a folyamat minél gyümölcsözőbbé válhasson.

A projekt tagjai annak érdekében, hogy felvegyék a harcot a pénzeszközök hatékonytalan felhasználásával és csökkentsék a közbeszerzések korrupciós kockázatát, együttműködnek az oknyomozó újságírókkal, a kutatókkal és a társadalmi aktivistákkal, akik a Tenders.Guru elemző portáljának segítségével megfigyelik a közbeszerzéseket a saját országukban. Továbbá a szakértők a kutatások alapján kidolgozzák javaslataikat a törvényhozóknak és a politikusoknak úgy nemzeti, mint EU-s szinten. Tehát a közbeszerzések szférájának tökéletesítésén, az információkhoz való hozzáférésen dolgoznak, valamint ellenőrzik az EU-s pénzeket, biztosítják a korrupciót leleplezők védelmét.


Elérhetőségek:
Monika Kajalidis
Board Member Moje Panstwo Foundation
K-Monitor projekt, Magyarország
RED FLAGS
2015-ben a magyar K-Monitor és Transparency International Magyarország társaságok elindították a "Vörös zászlók" projektet, hogy ezáltal növeljék a küszöbérték feletti beszerzések átláthatóságát az országukban. A K-Monitor megalkotta a Redflags.eu. eszközt, amely lehetővé teszi az ellenőrző szerveknek és az újságíróknak azonosítani a gyanús tendereket még a szerződések aláírása előtt. Az aktivisták és az újságírók gyakran alkalmazzák ezt az eszközt, hogy tájékoztassák a médiát a problémás pályázatokról, ezentúl a Redflags.eu. – értékes erőforrás a mélyebb elemzésekhez.
Hogy működik a portál
1
40 algoritmikus mutató
A Redflags.eu eszköz 40 algoritmikus mutató alapján működik, amit a K-Monitor és a Transparency International Magyarország dolgozott ki. A legtöbb mutató a közbeszerzési hirdetményekre vonatkozik, azonban közülük egyesek elemzik a közbeszerzést a megkötött szerződések alapján.
2
A rendszer az információt az EU pályázatok nyilvános online bázisából szerzi be
A Redflags.eu az uniós pályázatok online adatbázisából (TED) szerez információkat a közbeszerzésekről. A weboldal megengedi, hogy feliratkozzon a szűrőkre az új pályázatok meghirdetése kapcsán. A Redflags.eu – nyílt forráskódú erőforrás, így az összes pályázati dokumentáció szabadon hozzáférhető. Nyilvános az API is, a több mint 50 000 magyar tender adatbázisához való hozzáférés, amit az EU törvényei alapján bonyolítottak le.
3
A legtöbb mutató korrupciós kockázatok alapján került kidolgozásra
A szakértők a kockázatos indikátorok kiválasztása érdekében konzultáltak kormányzati, üzleti és tudományos szakavatott csoportokkal. Később minden mutató hatékonyságát manuálisan ellenőrizték és az elemzés segítségével megerősítették. A legtöbbet a korrupciós kockázatok alapján dolgozták ki, ami a magyar közbeszerzési rendszer velejárója. Tulajdonképpen szinte minden kockázatos indikátor felhasználja a TED tenderek európai portálján megjelenő információt, mert több a nyilvános adat Magyarországon, mint például a nyitott cégjegyzékek vagy a bírósági határozatokhoz való hozzáférés, ami egyszerűen nincs.
4
Intelligens indikátorok
A portálon a szabványos vörös zászlók mellett „rózsaszínűeket" is bemutatnak, amelyek azokra a beszerzésekre utalnak, amit olyan gazdálkodási alanyok bonyolítottak le vagy nyertek el, amelyek bekerültek a korrupció és a költségvetési pénzek pazarlásának adatbázisába a K-Monitor szervezettől.
Milyenek a kockázati mutatók
A portálon összesen 40 kockázati indikátor található. Azok, amelyek a közbeszerzési hirdetményekre vonatkoznak, kiemelik a rendkívül magas várható értékű pályázatokat vagy a szerződés szerinti tényleges értéket, illetve, keretmegegyezés esetén, beszerzést kisszámú beszállítóval.
Kockázatnak számít a szerződés indokolatlanul hosszú időtartama is, vagy a többszöri megújításának a lehetősége, „pótlólagos" feltételek megléte a beszállítók számára. Egyéb kockázati indikátorok elemzik a pályázati időszak időtartamát, illetve a közbeszerzési folyamatok típusát.
A zárt vagy gyorsított közbeszerzési eljárások kockázatosnak tekinthetők, főként, ha nem megfelelően megalapozottak.

A szerződés aláírásának szakaszában a kiválasztott szállítóval, a vörös zászlók kisszámú beszerzési résztvevő, sikertelen közbeszerzési eljárások, nagy különbség esetében a szerződés várható és tényleges értéke között működhetnek, illetve ha a vásárlás előzetes meghirdetés nélkül történt.

A K-Monitor szervezet folytatja az analitikai eszközök fejlesztését és érkezett kibocsátani több kiegészítőt az eszközhöz. Így, pár évvel ezelőtt a szervezet létrehozott egy információs panelt a Redflags.eu alapján, amely kimutatja Magyarország legnagyobb ügyfelei beszerzésének kockázatosságát. Az elemzés megmutatta a jellegzetes korrupciós kockázatokat, amelyek rendszeresen felmerülnek bizonyos típusú vevőknél, elsősorban az építőiparban.
Elérhetőségek:
Sandor Lederer
A K-Monitor társalapítója és igazgatója
EconLab projekt, Csehország
ZINDEX
A közbeszerzések elemzése és a kockázati mutatók kidolgozása mellett, van egy másik eredményes módja a nyilvános közbeszerzések hatékonyságának növelésére – értékelni a megrendelőket. Csehországban immár 10 éve létezik a Zindex, a megrendelők értékelése – egy kivételes eszköz, amelynek segítségével össze lehet hasonlítani a különböző nyilvános megrendelők munkájának eredményességét. Megalkotója a cseh analitikai központ – az EconLab. Fennállása óta az értékelés lényegesen megjavította a pályázatok lebonyolítását Csehországban. Észrevehető hatással volt több mint 50 megrendelő tevékenységére – városokban, kórházakban, minisztériumokban. A Zindex projekt elnyerte az Európai Bizottság Open Society Foundation és Open Contracting Partnership kitüntetéseit és elismerését.
Hogyan működik a megrendelők értékelése cseh módra
A Zindex értékeli a közbeszerzések szervezőit, megvilágítja fontosabb hiányosságaikat és ösztönzi a tökéletesítést a legjobb megrendelők nyilvános díjazásával.
Hogy ne hasonlítsuk össze az összehasonlíthatatlant, a megrendelőket az értékelés előtt bizonyos kategóriákba sorolják be. Ily módon, az értékelés kidolgozói kisebb városokat más kisebb városokkal, a kórházakat más kórházakkal, az állami intézményeket és a vállalatokat más állami intézményekkel és vállalatokkal hasonlítják össze.
Ezenkívül a szakértők egyes kategóriák határain belül megkülönböztetik a nagy és kisebb megrendelőket. Fontos megjegyezni, hogy az értékelés megalkotói nem minden megren-
delő helyét hozzák nyilvánosságra. A szervezők csupán a legjobb 50%-ára összpontosítanak. Az EconLab csapata a többi megrendelőt tetszőleges rendben teszi közzé. Miért nincs információ a legrosszabbról? Az értékelés kidolgozói megértették, hogy az ilyen gyakorlat emeli az értékelés negatív fogadtatását és nem ösztönzi a megrendelőket az egymás közötti versenyzésre az értékelés szerinti pozíciójuk tökéletesítése érdekében. Ennek a határozatnak megvannak a maga következményei – a tömegtájékoztatási eszközök kevésbé hajlandóak megvilágítani a minősítést. Összességében a nyilvános vásárlók több mint 50%-a mondta, hogy a Zindex.cz-től kapott eredmények számukra értékes visszajelzésnek minősültek (21%-kal több). Évente az értékelt megrendelők közel 10%-a kötelezettségként vállalja a közbeszerzési gyakorlatának megjavítását.

Három lépés a minősítési módszertan kidolgozásában
Tájékoztatás
A megrendelők tájékoztatása
az értékelés előző eredményeiről
Publikálás
Véglegesített minősítés közzététele
Az értékelés fontos része a megrendelők tájékoztatásának szakaszában történik az értékelés előző eredményeiről. A szakértők legalább 2 hónappal a véglegesített minősítés közzététele előtt megküldik a megrendelőknek az előzetes eredményeket és egy sajátságos forró vonalat hoznak létre számukra. Lehetőséget adnak a vásárlóknak, hogy konzultáljanak a kapott következtetéseket illetően. Ennek a megközelítésnek számos előnye van, ugyanis a közbeszerzések szervezői jobban tudják értékelni a beszerzéseik hatékonyságát, valamint motiváltakká válnak a szükséges változtatások bevezetésére a rangsorban elfoglalt helyük javítása érdekében. Ezáltal a vásárlók a gyakorlatukat 20-30%-kal javítják.

Miután az EconLab figyelembe veszi az összes értékelést, "Neplejtvák" szobrocskával díjazza a legjobb szervezőket (az elnevezést úgy fordíthatnánk, hogy „nem elpazarolt hal"), ami Csehországban Oscar-díjnak számít a közbeszerzések világában.


A megrendelők rangsorának kiterjesztése más országokra


Az EconLab szakértői segítettek hasonló kezdeményezést bevezetni Szlovákiában. Akkor az értékelés körülbelül 25%-át kellett megváltoztatniuk, hogy alkalmazkodjanak a törvényhez, egy másik ország adatforrásához és gyakorlatához. A munka volumene az elemzők várakozásaitól eltérően kisebbnek bizonyult, ezért az eszköz további népszerűsítésén gondolkodnak az országok között.

Elérhetőségek:
Jiří Skuhrovec
Az EconLab elnöke
Made on
Tilda